MOŽNOSTI VYSTÚPENÍ

Možnosti vystupení

Samostatné koncertné vystúpenia za doprovodu hudobných telies:

Big Bands

Big Band Felixe Slováčka (možná je tiež varianta so Slákovým orchestrom)

Big Band Gustava Broma (možná je tiež varianta so Slákovým orchestrom)

North Big Band (možná je tiež varianta so Slákovým orchestrom)

Big Band Pavla Zajačka (možná je tiež varianta so Slákovým orchestrom)

Ústredná hudba Armády Českej Republiky

Symfonické orchestre

Symfonický orchester Opery SND

Symfonický orchestr Paláce Žofín Praha

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Symfonický orchester Slovenskej filharmónie

Atlantis Orchestr

Hudobné kapely

Boom Band

Golem

Nothing but swing

Hudobné telesá

Cigánski diabli

Zlaté husle

Cigánsky oheň

Gitan

Gypsy Music Alexandra Daška

Repertoár Sisy Sklovskej je možné zložiť z týchto hudobných žánrov:

- opera, opereta, klasické piesne,
- crossover, muzikál, pop, jazz, gospel,
- ľudové piesne, cigánske piesne


Viac informácií, rozpočty, možnosti jednotlivých vystúpení, špecifické požiadavky žiadajte na info@sisasklovska.com, alebo kontaktujte management.